Начало
Профил
Контакт
GR | EN | RU |
BG | CN
Фирмен профил
 
 

Дейността на фирмата «GI & KATASKEVI» [„ЗЕМЯ И СТРОИТЕЛСТВО ”] започва нейният президент през 1975 година. Главен акцент се поставя на строителството. Днес, след повече от 30 години на непрекъснат растеж, фирмата «GI & KATASKEVI» обхваща цялата гама от услуги и дейности, необходими за развитието и оползотворяването на земята и недвижимостта.

В качеството си на разработчик, компанията е в състояние да представи завършени проекти на обща площ, по-голяма от 100.000 кв.м. През следващите три години се предвижда осъществяването на проекти, които ще надхвърлят 80.000 кв.м площ.

Дейността ни обхваща цяла Гърция и включва:

  • Разработка на жилищни комплекси
  • Разработка на ваканционни комплекси
  • Разработка на търговски пунктове, поддържащи мрежа от магазини
  • Разработка на търговски центрове

Фирмата ни същевременно разширява дейността си на Балканите. Първата стъпка за нас е Сърбия, в която се създават независими офиси. Многогодишният опит, отличното познаване на гръцкия пазар и разширяването на дейностите ни в чужбина направиха възможно сключването на стратегически споразумения за реализация на мрежи от магазини на известни търговски вериги. Организационно-управленската структура гарантира висока скорост, гъвкавост и надеждност, както в изпълнението на собствените ни бизнес дейности и цели, така и в осигуряването на нуждите на нашите клиенти.

Организационната структура и услугите на компанията са:

Отдел „Развитие”:

  • Проучване на пазара
  • Намиране на недвижимост
  • Оценка на недвижимостта
  • Технически изпитвания за пригодност
  • Финансови преговори

Отдел „Търговска дейност”:

  • Съставяне на оферта за изпълнение на проекта
  • Бюджетиране
  • Промоции – контакти с потенциални клиенти
  • Търговски споразумения

Отдел „Икономика”:

  • Анализ на икономическите данни
  • Проектно финансиране
  • Финансово управление

Отдел „Правна помощ”:

  • Правен контрол
  • Изготвяне на юридически документи

Отдел „Проучвания”:

  • Разработка на архитектурни проекти, дизайн на електрическите, механичните и статичните елементи
  • Проучвания за въздействията върху околната среда
  • Проучвания на транспортните връзки
  • Издаване на разрешително за строеж
  • Издаване на лиценз

Отдел „Строителство”:

  • Изготвяне на тръжна документация
  • Координиране на строителните работи
  • Надзор на строителните работи
  • Строителни измервания

За да видите пълното представяне на нашата компания, кликнете тук

 
 
 Начало       Профил       Строителство       Снимки       Контакт
(c) 2012 L.C. Development S.A.
Всички права запазени.